Ons Bestaan Op Een Bordje – Weg van Elkaar

Ons Bestaan Op Een Bordje:

thema-set Weg Van Elkaar

Alles is Relatie(f)

Moringa3

Ons Bestaan Op Een Bordje is een levensspel en therapeutisch instrument voor gebruik binnen een therapie waarbij de therapeut het therapeutische proces bewaakt. Het instrument geeft inzicht in belangrijke ervaringen van de client en mogelijkheden om specifieke thema’s grondig en zorgvuldig te behandelen. Dit kan op individuele basis maar ook in groepsverband(*zie hieronder groepstherapie).

Een themaset binnen het spel ‘Ons Bestaan Op Een Bordje’ is Weg Van Elkaar, na scheiding.  Het kan hierbij gaan om de eigen scheiding of om de scheiding van ouders, ook als dit lang geleden is.

Omdat een scheiding vaak complex in elkaar steekt, heeft het de voorkeur om Weg Van Elkaar individueel te spelen met óf het kind óf de volwassene. Of slechts alleen met de gescheiden partners. Ook bij deze set is de begeleiding van een therapeut erop gericht om het therapeutische proces te bewaken. Moringa3 biedt deze begeleiding en richt zich daarbij op (jong)volwassenen.

VOEL JE DE BEHOEFTE DE EFFECTEN VAN EEN SCHEIDING D.M.V. HET SPEL WEG VAN ELKAAR IN EEN VEILIGE OMGEVING EN ONDER PROFESSIONELE BEGELEIDING TE DELEN?

Met iemand die onbevooroordeeld luistert en vraagt naar je ervaringen, gedachten, gevoelens en zorgen daarover? Dan ben je bij Moringa3 op het juiste adres. Het spel leent zich enorm goed om op enigszins luchtige en toch indringende wijze dingen helder te krijgen en is ondersteunend en heilzaam ten aanzien van het verwerkingsproces. Zie AGENDA voor ingeplande data.

Aanmelden of informatie opvragen? 

Omdat ik ben aangesloten bij de LVPW en de RBCZ, vergoeden de meeste zorgverzekeraars de therapie die je bij mij volgtPsychosociale therapie valt onder alternatieve zorg en wordt, afhankelijk van je zorgverzekering,  geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Dat betekent dat je je eigen risico niet hoeft aan te spreken.  Bovendien is er bij mij geen sprake van een wachtlijst. Kortom: je bent om verschillende redenen in goede handen bij Moringa3.

Voor meer informatie zie Tarieven

Waarom is groepstherapie zo krachtig?

In groepstherapie doen zich andere dingen voor dan in een een-op-een relatie tussen patiënt en therapeut. Mensen zijn sociale wezens en individuen bestaan vooral in hun relatie tot de ander. De groep is de enige setting die toelaat om mensen te doorgronden in al hun complexiteit. Een groep weerspiegelt het echte leven. Hierdoor worden problemen zichtbaar en bewerkbaar. Soms is het feit dat je deel uitmaakt van een groep en ‘erbij horen’ al een nieuwe ervaring en ‘genezend’ werken. Ook word je in groepen vaak ‘geraakt’ door de reis van anderen. Dat verheldert en versnelt soms ook jouw eigen ontwikkeling. Groepstherapie is een hele effectieve aanpak, waarbij geldt ‘hoe hechter de groep, hoe groter het effect’. Het rendement van groepstherapie is soms groter dan van individuele therapie of biedt minimaal aanknopingspunten voor jouw individuele therapie.

Voordelen groepstherapie:

  • Herkenning. Een voordeel van groepstherapie is dat iedereen vraagstukken kent, ook al verschillen die van elkaar. Naar elkaars problemen luisteren, doet je relativeren. Herkenning van problemen bij anderen wekt vaak als een grote bron van opluchting en vermindert het gevoel van eenzaamheid.
  • Erkenning, aanvaarding en begrip. Je ontmoet je mensen die echt begrijpen waar je het over hebt. Veel deelnemers vinden steun en troost bij elkaar.
  • Bewustwording. In een therapiegroep wordt meteen zichtbaar, hoe jij met anderen omgaat. Mensen nemen ook vaak een bepaalde rol aan in een groep.
  • Spiegeling. In groep wordt duidelijk hoe je in realiteit reageert en zie je jouw eigen aandeel in situaties. De groep helpt jou om te begrijpen wie je echt ben en niet wie je denkt te zijn.
  • Groepstherapie nodigt je uit je praten over het probleem. Gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet en/of genegenheid kunnen met de groep worden gedeeld.
  • Inspiratie. In de groep vind je voorbeelden hoe anders met problemen om te gaan. Je leert van anderen.
  • Hulp en heling. Vanuit feedback en contact met de andere groepsleden ontdek je gedurende de therapie patronen in jezelf en in jouw relaties met andere mensen. Het meeleven met anderen helpt om in contact te komen met je verdriet als dat diep verborgen zit. Op die manier leer je evenveel van het proces van anderen als van je eigen traject.
  • Altruïsme. Een belangrijke ontdekking in groepspsychotherapie is dat jij anderen iets waardevols te bieden hebt.
  • Experimenteren. In een groepstherapie kun je in een veilige situatie proberen om jezelf op nieuwe manieren te uiten 

Klik hier voor Tarieven

MORINGA3

Psychosociale Therapie & Counseling