Ons Bestaan Op Een Bordje – Ondersteboven

Ons Bestaan Op Een Bordje:

thema-set Ondersteboven

Alles is Relatie(f)

Moringa3

Ons Bestaan Op Een Bordje is een levensspel en therapeutisch instrument voor gebruik binnen een therapie waarbij de therapeut het therapeutische proces bewaakt. Het instrument geeft inzicht in belangrijke ervaringen van de client en mogelijkheden om specifieke thema’s grondig en zorgvuldig te behandelen. Dit kan op individuele basis maar ook in groepsverband (*zie hieronder groepstherapie).

De themaset ONDERSTEBOVEN behandelt het thema ‘schokkende en ingrijpende’ gebeurtenissen. Het doel is om (gemakkelijker) contact te maken over gedachten, gevoelens en zorgen die bij jou leven met betrekking tot wat jij hebt meegemaakt. Bovendien geeft het je inzicht in je verwerkingsproces en je belevingswereld. Middels vragenkaartjes en opdrachten wordt je daartoe uitgenodigd.

BEN JIJ ERGENS ONDERSTEBOVEN VAN EN ZOU JE DIT GRAAG EENS WILLEN DELEN IN EEN VEILIGE OMGEVING ONDER PROFESSIONELE BEGELEIDING?

Op een wijze die jou past en waarbij jij de regie in handen houdt? Met iemand die onbevooroordeeld luistert en vraagt naar je ervaringen, gedachten, gevoelens en zorgen daarover? Dan ben je bij Moringa3 op het juiste adres. ONDERSTEBOVEN is zeker ook geschikt voor het samen onderzoeken van de impact die ‘kleine’ gebeurtenissen kunnen hebben.

Het spel leent zich enorm goed om op enigszins luchtige en toch indringende wijze dingen helder te krijgen en is ondersteunend en heilzaam ten aanzien van het verwerkingsproces. Een paar voorbeelden om een idee te geven:

Een woningbrand | Het verlies van een bedrijf (of van bijvoorbeeld van alle dieren in een bedrijf) | een aanslag | Zinloos geweld | Een inbraak | Nare ervaringen bv tijdens de Coronaperiode | Overwerkt zijn | (Te) veel gezien hebben bv in de uitvaartbranche of in de zorg | Ooggetuige zijn bij ongelukken waarbij onbekenden om het leven komen | Gepest zijn | Etc Etc.

Zie AGENDA voor ingeplande data.

Aanmelden of informatie opvragen? 

Omdat ik ben aangesloten bij de LVPW en de RBCZ, vergoeden de meeste zorgverzekeraars de therapie die je bij mij volgt. Psychosociale therapie valt onder alternatieve zorg en wordt, afhankelijk van je zorgverzekering,  geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit een aanvullende zorgverzekering. Dat betekent dat je je eigen risico niet hoeft aan te spreken.  Bovendien is er bij mij geen sprake van een wachtlijst. Kortom: je bent om verschillende redenen in goede handen bij Moringa3.

Voor meer informatie zie Tarieven

Groepstherapie:

In groepstherapie doen zich andere dingen voor dan in een een-op-een relatie tussen patiënt en therapeut. Mensen zijn sociale wezens en individuen bestaan vooral in hun relatie tot de ander. De groep is de enige setting die toelaat om mensen te doorgronden in al hun complexiteit. Een groep weerspiegelt het echte leven. Hierdoor worden problemen zichtbaar en bewerkbaar. Soms is het feit dat je deel uitmaakt van een groep en ‘erbij horen’ al een nieuwe ervaring en kan dat ‘genezend’ werken. Ook word je in groepen vaak ‘geraakt’ door de reis van anderen. Dat verheldert en versnelt soms ook jouw eigen ontwikkeling. Groepstherapie is een hele effectieve aanpak, waarbij geldt ‘hoe hechter de groep, hoe groter het effect’. Het rendement van groepstherapie is soms groter dan van individuele therapie of biedt minimaal aanknopingspunten voor jouw individuele therapie.

Voordelen groepstherapie:

Groepstherapie biedt samenvattend vele voordelen:

  • Herkenning. Een voordeel van groepstherapie is dat iedereen vraagstukken kent, ook al verschillen die van elkaar. Naar elkaars problemen luisteren, doet je relativeren. Herkenning van problemen bij anderen wekt vaak als een grote bron van opluchting en vermindert het gevoel van eenzaamheid.
  • Erkenning, aanvaarding en begrip. Je ontmoet je mensen die echt begrijpen waar je het over hebt. Veel deelnemers vinden steun en troost bij elkaar.
  • Bewustwording. In een therapiegroep wordt meteen zichtbaar, hoe jij met anderen omgaat. Mensen nemen ook vaak een bepaalde rol aan in een groep.
  • Spiegeling. In groep wordt duidelijk hoe je in realiteit reageert en zie je jouw eigen aandeel in situaties. De groep helpt jou om te begrijpen wie je echt ben en niet wie je denkt te zijn.
  • Groepstherapie nodigt je uit je praten over het probleem. Gevoelens van herkenning, boosheid, verdriet en/of genegenheid kunnen met de groep worden gedeeld.
  • Inspiratie. In de groep vind je voorbeelden hoe anders met problemen om te gaan. Je leert van anderen.
  • Hulp en heling. Vanuit feedback en contact met de andere groepsleden ontdek je gedurende de therapie patronen in jezelf en in jouw relaties met andere mensen. Het meeleven met anderen helpt om in contact te komen met je verdriet als dat diep verborgen zit. Op die manier leer je evenveel van het proces van anderen als van je eigen traject.
  • Altruïsme. Een belangrijke ontdekking in groepspsychotherapie is dat jij anderen iets waardevols te bieden hebt.
  • Experimenteren. In een groepstherapie kun je in een veilige situatie proberen om jezelf op nieuwe manieren te uiten