Werkwijze

Na een gratis en vrijblijvende kennismaking gaan we bij een wederzijdse klik samen ‘aan het werk’.  Dat begint met het doornemen van een, van te voren, ingevulde (korte) vragenlijst. Aan de hand daarvan gaan we verder inzoomen op de hulpvraag. Meestal gaat het in de vorm van gesprekken, soms aangevuld met bepaalde ‘werkvormen’ ter plaatse of huiswerk, waarbij we allebei fysiek aanwezig zijn. Beeldbellen of wandelen zijn echter ook prima opties. Soms heb je genoeg aan 4 a 5 consults, soms heb je er wel 10 nodig en soms gaat het in fasen. Het is altijd afgestemd en maatwerk. 

Mijn manier van werken is eclectisch en holistisch. Dat houdt in dat ik gebruik maak van verschillende theoretische stromingen en methoden. Zoals ik ook nuchter van aard ben en veel waarde hecht aan de wetenschap en tegelijkertijd met liefde en plezier ruimte maak voor spirituele zienswijzen en invloeden. Westerse en Oosterse levensvisies en -benaderingen kunnen in mijn beleving goed samengaan. Een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld graag werk met *ACT. 

Ik haal kortom heel graag het beste uit verschillende ‘werelden’ en heb daarbij de levensovertuiging dat De Waarheid niet bestaat (ieder heeft onder de streep zijn eigen waarheid en geeft er op zijn of haar eigen manier betekenis aan) en dat alles en iedereen onlosmakelijk met elkaar verbonden is. 

Voorop staat in ieder geval dat ik cliënt/persoonsgericht werk en niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht.  Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk, zingeving en gezondheid verhoogd.

Ik help de cliënt gevoelens, emoties, gedachten en gedrag tegen de achtergrond van zijn of haar levensloop, en met oog voor zijn of haar huidige omstandigheden en toekomstperspectief, een plaats te geven en /of te verwerken. Men leert zichzelf kennen, leert om te gaan met eventuele beperkingen en mogelijkheden benutten.

 

 

 

 

Het geheel is meer dan de som der delen

 

Aristoteles

Griekse filosoof

MORINGA3

Psychosociale Therapie & Counseling