Werkwijze

Na een gratis en vrijblijvende kennismaking gaan we bij een wederzijdse ‘klik’  samen aan het werk.  Dat begint met een ingevuld intakeformulier dat we bij ons eerste ‘officiele’  gesprek zullen doorspreken. Aan de hand daarvan gaan we verder inzoomen op de hulpvraag.

De individuele coaching en counseling bestaat veelal uit verschillende gespreksvormen , aandachtig luisteren, het stellen van verdiepende vragen en spiegelen. Ik help je reflecteren op je denken, voelen, handelen en beleven vanuit verschillende (psychologische) stromingen, invalshoeken en methoden.

Door dingen in breder perspectief te zetten, iets van verschillende kanten te bekijken, een goed klankbord te zijn en stil te staan bij wat er bij jou van binnen leeft, gaan we voor  inzicht, zelfkennis en bewustzijn. Zodat je enigzins los kan komen van wat jou zo vervelend bezighoudt. In de ruimte die ontstaat, zullen zich nieuwe opties, andere mogelijkheden en creatieve oplossingen aandienen als antwoord op datgene wat om aandacht vraagt.

Mensen zoeken op verschillende manieren en met verschillende middelen. Qua werkvormen wordt daarom geput uit verschillende  ‘gereedschapskisten’. Welke altijd in afstemming met de cliënt ingezet zullen worden. Evenals we soms zullen zoeken naar geluksstrategieën, welke passen bij jóuw interesses, waarden en behoeften.

Meestal bestaat een individueel traject uit 6 tot 10 sessies van 1 uur.  Afhankelijk van de vraag. En soms zijn slechts een paar consulten al voldoende om weer verder te kunnen.  Een aantal keer per jaar vinden er ook ontmoetingen plaats voor (kleine) groepen. Deze worden verspreid over 3, 6 of 12 dagdelen waarvoor je je kan aanmelden via de website. Een kennismakingsgesprek of intakeformulier is dan niet nodig. Het gaat in deze groepen met name om het gezamenlijk optrekken in de zoektocht naar ‘wie ben ik?, wat wil ik? en wat kan ik?’.

Onthaasten, ontmoeten & ontwikkelen

Jolanda Klerks

Life Coach / Counselor

MORINGA3

Praktijk voor WelZijn.